Lifestyle

Shopping in Marbella and healthy ”pasta”

Hej!

Hoppas allt är bra med er, i kylan eller värmen beroende på var ni är som läser. Veckan rann iväg men jag ska försöka sammanfatta den. Peter har jobbat sin första vecka här i Marbella, jag har varit hemmafru. Det är något jag sa att jag behövde innan vi åkte hit, få vila upp mig en månad efter att nästan ha gått in i väggen i vintras. Jag känner mig rätt så känslig för press än, men det blir bättre. Fint väder gör allt bra! I fredags åkte vi till en italiensk restaurang i närheten och åt god mat. En väldigt liten men mysig restaurang. Det är en sån blandning då den är italiensk, inriktad på vin, serverar pizza och ligger i Spanien. Tycker det är charmigt.

På lördagen åkte vi till La Cañada, ett köpcenter i Marbella. Hade varit in där som hastigast för att ha ska mat tidigare i veckan men nu fick vi shoppa lös lite. Något vi förtjänade efter den senaste tiden. Fanns en hel del roliga butiker, vissa man kände igen från USA, till och med Sverige! Jag hittade Hollister och började nästan skrika som en liten 12-åring. Kändes som att vara tillbaka i USA. Inte riktigt samma känsla att gå där inne 7 år senare men det var fortfarande vissa plagg som fångade min blick.

Vi fick med oss en del saker och gjorde väl samma besök på söndagen då vi köpte lite mer. Livet är lite extra kul ibland. Speciellt för en shopaholic som gått på strikt diet några månader. Sen att Peter är likadan kan ju bara betyda trubbel. Efteråt tog vi en sen lunch på McDonalds som hade världens godaste burgare. Lovar.

Idag, ja vad tror ni? Jagåkte dit igen, ensam, men bara för att vi glömde en butik igår haha. En butik med hälsokost. Jag hade läst på om olika vitaminer för att försöka få bukt med PMS och för att må allmänt bra. Det här är vad jag fick med mig, dyrt var det också ska ni veta!

Biotin – bidrar till att bibehålla normal hud och normalt hår. Bidrar även till normal energiomsättning, nervsystemets normala funktion, normal omsättning av makronäringsämnen, att bibehålla normala slemhinnor samt till normal psykologisk funktion.

Omega 3 – fleromättade fettsyror som påverkar en rad viktiga funktioner i kroppen, exempelvis EPA och DHA som bidrar till hjärtat och ögats normala funktion.

Evening Primrose oil – hjälper mot hormonell acne, PMS, håravfall, viktkontroll, kronisk huvudvärk, klimakteriet, ledsmärta, infertilitet m.m. Källa till GLA som är en naturlig fettbrännare.

Vitamin D3 – har flera viktiga funktioner i kroppen, såsom att upprätthålla ett fungerande immunsystem och stärka upp skelett och tänder.

Återkommer med resultat om några veckor.

Idag har jag även hunnit med att tvätta och lyckas hänga upp den på linan utanför husvagnen. Gick ju smärtfritt. Nu kanske trosorna har blåst iväg till grannen as we speak men men. Lagade lite matlådor också av det jag köpte igår. Allt detta för 340kr! 4 kycklingfiléer i påsen bakom där. Galet.

Gjorde en nyttigare variant på pasta och köttfärssås, bytte pastan mot zucchini – och jäklar va gott det blev med kryddningen! Har tydligen börjat tycka om bananchips också. Jag som hatar torkad frukt. Men det var ju så gott! Ligger just nu i sängen och vill äta upp förpackningen i skåpet. I mina ögon är det bara råttor som äter sånt där, bara för att jag gav mina råttor sånt. Tiderna förändras. Jag är väl en helt ny människa här nere då, bara attacceptera!

Puss på er.

P.S. Förpackningen ät tom nu.

Hello!

Hope all is well with you, in the cold or hot weather depending on where you are from. Last week passed quickly but I’ll try to summarize it. Peter has worked his first week here in Marbella, I have been a housewife. That is something I said that I needed before we came here, to get to rest up a month after a close burnout from work . I feel sensitive to pressure still, but it gets better. Nice weather makes everything great! On Friday we went to an Italian restaurant nearby and had a nice dinner. A very small but cosy restaurant. It is such a mix when it is Italian, wine focused, the restaurant serves pizza and is located in Spain. It is charming.

On Saturday we went to La Cañada, a shopping center in Marbella. I had been in there briefly to buy food earlier in the week but now we got to go shopping a little. Something we deserved after these past months. There were a lot of fun shops, some you recognize from the United States, and even Sweden! I found Hollister, and almost began to scream like a 12-year-old. Felt like being back in the states. Not quite the same feeling to go in there, 7 years later, but there was still some of their stuff that caught my eye.

We got some things and went back on Sunday and we bought some more. Life is a little extra fun sometimes. Especially for a shopaholic who has gone on a strict diet for a few months. The fact that Peter is the same way can only mean trouble. Afterwards we had a late lunch at Mcdonald’s which served the world’s tastiest burger. Promise.

Today, yes what do you think? I went there again, alone, but only because we forgot one place yesterday haha. A store with health food. I had read about different vitamins to help with PMS and to feel generally good. This is what I got, man, it was expensive!

Biotin – helps to maintain normal skin and normal hair. Also contributes to normal metabolism, nervous system, normal function, normal turnover of macronutrients to maintain normal mucous membranes and to normal psychological function.

Omega – 3 polyunsaturated fatty acids which affect a variety of important functions in the body, such as EPA and DHA which contribute to the heart and the eye’s normal function.

Evening Primrose oil – helps with hormonal acne, PMS, hair loss, weight control, chronic headaches, menopause, joint pain, infertility m.m. Source of GLA which is a natural fat burner.

Vitamin D3 – has several important functions in the body, such as maintaining a functioning immune system and strengthening bones and teeth.

Will return with results in a few weeks.

Today I have also had the time to do our laundry and manage to hang it on the line outside the caravan. Maybe the panties have blown away to the neighbor as we speak, but anyway.. Meal prepped a little with what I got yesterday. All of this for 340kr! 4 chicken fillets in the bag behind there. Crazy.

Made a healthier version of pasta and minced meat, changed the pasta to zucchini – and wow it was so good with the seasoning! I have apparently started to like banana chips also. I hate dried fruit. But it tastes so good! Is right now in bed and want to eat up the whole package in the cupboard. In my eyes it is just rats who eat things like that, only because I gave my rats that. Times are changing. Well I’m a brand new person down here, just have to accept it!

Love.

P.S. The box is now empty.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *